Управління

 

Робота школи з теми:

«Запровадження проектних технологій розвитку творчого потенціалу вчителів та учнів, удосконалення системи  психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти»
 

Проходять апробацію такі педагогічні інновації:

 

1.

Принцип компетентності. Згідно з ним усі педагогічні та інші працівники закладу освіти повинні мати високий рівень професійної підготовки, сумлінно виконувати службові обов'язки. Широка загальна ерудиція, високий рівень професіоналізму, врахування реальних умов праці дають змогу керівникові творчо вирішувати складні педагогічні завдання.
Принцип оптимізації. Полягає у створенні в закладі освіти належних умов для забезпечення його працівникам можливостей для ефективної діяльності.
Принцип ініціативи й активності. Передбачає наявність цих якостей у керівництва закладу освіти та створення умов для творчих пошуків усіма педагогами.