Нормативно-правова база

                                                                                                                                                                                                              

 

Нормативно-правова база, якою керується школа

 

1.       Національна стратегія розвитку освіти України;

2.       Декларація прав дитини;

3.       Регіональний проект «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти»;

4.       Конвенція ООН про права дитини;

5.       ст.53 Конституція України;

6.       ст.35 Закон України “Про освіту”;

7.       Закон України «Про загальну середню освіту»;

8.       Закон України «Про мови»;

9.       Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

10.  Закон України «Про охорону праці»;

11.  Закон України « Про дорожній рух»;

12.  Закон України «Про пожежну безпеку»;

13.  Закон України «Про молодіжні та дитячі громадянські організації»;

14.  Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті;

15.  Програми розвитку загальної середньої освіти на 1999–2012 р.р.;

16.  Обласна комплексна Програма “Здоров’я через освіту” (1999–2012р.р.);

17.  Комплексна Програма профілактики злочинності у м. Дніпропетровську;

18.   Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у м. Дніпропетровську;

19.   Програма соціального захисту дитинства (1999–2012 р.р.);

20.   Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти;

21.   Концепція загальнодержавної цільової  соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 р.р.;

22.   Заходи МОЗ України та НАМН України щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року;

23.   Концепція національно-патріотичного виховання молоді;

24.   Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1–12 кл. загальноосвітніх навчальних закладів України»;

25.  Програма економічних реформ президента України на 2010–2014 р.р..

26. Наказ Міністерства № 1099 від 17.11.2011 Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності.

27. Наказ Міністерства № 1252/147 від 03.11.2011 Про впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах пілотного проекту Національного проекту «Відкритий світ».

28. Наказ Міністерства № 1243 від 31.10.11 Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

 

 

 Положення, які регламентують роботу закладу

 1. Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 2. Положення про державну підсумкову атестацію учнів
 3. Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
 4. Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
 5. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу
 6. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
 7. Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
 8. Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
 9. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
 10. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
 11. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
 12. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
 13. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
 14. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
 15. Положення про класного керівника
 16. Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
 17. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
 18. Положення про психологічну службу в системі освіти України
 19. Положення про навчання з питань охорони праці
 20. Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
 21. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 22. Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»
 23. Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників
 24. Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію
 25. Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
 26. Положення про нагрудний знак «Відмінник науки і освіти»
 27. Положення районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
 28. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
 29. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
 30. Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загалносвітніх закладів.
 31. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.
 32. Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

  

 

Інструктивні матеріали

 1. Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 2. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 3. Інструкція  з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів
 4. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
 5. Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів
 6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
 7. Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
 8. Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
 9. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 5-класі в 2005/06 навчальному році
 10. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 11. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 12. Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
 13. Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах

  

 

Всі нормотивні документи чинного законадавства можна знайти тут

 

Нормативно-правова база 2019/2020 н.

Нормативні документи (законодавство, підзаконні акти)

1. Закон України “Про освіту”

2. Закон України “Про загальну середню освіту”

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

4. Постанова від 21 лютого 2018 р. №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»

5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”

Наукова, науково-методична інформація

1. Концепція Нової української школи

2.Щодо тривалості уроку в початковій школі. Лист МОН Українивід 02.04.2018 №1/9-190“Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи”

3.Професійний стандарт „Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”

Навчальні програми, методичні рекомендації

1. Наказ МОН України№268 від 21.03.2018 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

2. Типові освітні програма, розроблені під керівництвом О.Я. Савченко, Р.Б.Шияна

3. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня"

4.Типові освітні та навчальні програми для 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти

5. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу 2019-2020 н.р.

6. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»

7. Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 2019/2020 навчальному році

8.Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2019/2020 навчальному році

9.Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

10.Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 “Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Ведення документації

1.Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

2. Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

3. Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів»,відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

4. Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".